Saltspareprogrammet glatførebekæmpelse

5 gram mixet salt virker som 15 gram befugtet eller 25 gram tørt salt
Ved køb af Falköping C ladspreder kan du glatførebekæmpe på følgende måder:

Produktgruppe

Fabrikat

Type C Spreder

Der kan som grundprincip indsås med 3 forskellig typer materialer:

 1. Sand
 2. Salt
 3. Klorkalcium

Falköbing C ladspreder kan f.eks. sprede

 • Tørt
 • Befugtet salt med befugtnings på 30 %
 • Mixet salt med befugtnings på 43 % eller 56%

Falköping C ladspreder har en sprederskive – der også ved meget små mængder – laver et meget pæn og ensartet spredning.

Ved brug af Mixer systemet, som er en turbine der roterer med ca. 1700 omdr/min sønderdeler saltet og mixer salt og vand sammen. Således at denne saltgrød bliver liggende på vejen, som hvis det var yoghurt der udlægges.

HUSK!
Mixet
salt virker som ren væske, dobbelt så effektivt som fugtsalt, og virkningen starter omgående ved udstrøning.
(se detaljer via fanen herover).

Her er et eks. på en rute:
350.000 m2 x 15g = 5.250 kg. Salt å ca. 290,- kr. = 1522,50 kr. pr.
udkald gennemsnit udkald i 1998 – 1999 er 105 udkald, 105 udkald x 1522,50 kr. = 159.862,50 kr. i saltforbrug.

Derved kan der spares ca. 80.000,- pr. rute pr. ar ved at halvere saltforbruget med mixer systemet. Plus miljøgevinsten!!!!

Samtidig viser resultater fra Vejværket i Sverige at gennemsnit vedligeholdelsesudgifter på en Falköbing spreder er på under
4.800,- pr år.

Type CLC Spreder

Ved køb af Falköping CLC kombispreder kan du glatførebekæmpe på følgende måder:

Der kan som grundprincip indsås med 3 forskellig typer materiale

 1. Sand
 2. Salt
 3. Klorkalcium

Falköping CLC kombispreder kan f.eks. sprede

 • Tørt
 • Befugtet med variabel befugtnings grad
 • Ren væske
 • Mixet salt

Falköping CLC kombispreder har en speciale udviklet sprederskive der også ved meget små mængder laver et meget pæn og ensartet spredning.

Her er et eksempel på hvordan en Kombispreder kan køre.
Type CLC 647 ( 6,4 m3 væske og 7 m3 tørstof )

 • Væske alene v / 10 ml. pr.m2 = 2,0 g salt ( 20 % saltopløsning )
 • Væske + 1 gram salt med mixning = v / 10 ml. pr.rn2= 3,0 g salt ( 30 % saltvælling )
 • Væske + 2 gram salt med mixning = v / 10 ml. pr.m2= 4,0 g salt ( 40 % saltvælling )
 • Væske + 5 gram salt med mixning = v / 10 ml. pr.m2= 7,0 g salt ( 70 % saltvælling )
  O.S.V.

Med Mixeren på CLC sprederen kan man selv bestemme saltkoncentrationen fra de normale 20 % trinløs til 100 % .

HUSK!Mixet salt virker som ren væske, dobbelt så effektivt som fugtsalt, og virkningen starter omgående ved udstrøning.  se Mixersystem via fanebladet herover

 • Let rim = udlægges saltlage på ca. 10 ml pr. m2 = 640. 000 m2 areal
 • Rim = udlægges saltlage på ca. 15 ml pr. m2 = 426.666 m2 areal
 • Kraftig rim = udlægges saltlage på ca. 20 ml pr. m2 = 320.000 m2 areal

Hvis man evt. har flere m2 eller ønsker en større dosering, kan der tilsættes salt efter egen dosering, således at der kan udlægges både saltlage og salt samtidig.

 • Frysende våde vejbaner kan der udlægges alm. befugtet salt eller tør salt
 • Ved snefald kan der udlægges tør salt uden om Mixeren således at der kon-imer større kom ud.

Mixer system

Ved brug af Falköping Mixer system kan man spare maksimalt på saltforbruget, uden det går udover glatførerebekæmpelsen!
Falköbing Mixer kan med fordele anvendes ved alle typer præventiv saltning samt ved isslag.

Falköping Mixersystemet fungerer på følgende måde:
Saltet trækkes hen til tragten med de to langsom roterende snegle (roterer ca. I omdr./min.).
Saltet falder lodret ned forbi vanddyssen, som er udformet på en sådan måde at vandet fordeles rundt i tragten.
Salt og vand falder så ned i Mixeren, som er en turbine – der roterer med ca.
1700 omdr/min når den er slået til, og roterer med ca. 300 omdr./ min. når den er slået fra.
Med de ca. 1700 omdr./min sønderdeles saltet, således at salt og vand mixes sammen. Resultatet af denne mix bliver en saltvælling – denne saltvælling forsætter ned på spredeskiven og videre ud på vejen. Saltvællingen bliver liggende på vejen, og på grund af den konsistens materialet har, ruller eller springer materialet ikke.
Det udlægges på vejbanen som yoghurt.

HUSK:Mixet salt virker som ren væske, dobbelt så effektivt som fugtsalt!

Forsøg har vist at der efter 100 akselpar med 70 km/t, er der følgende procentdele tilbage på vejen der virker:

Mixet salt: 75-90%
Befugtet salt: 15 – 30%
Tør salt: ca. 10%

Princip – Mixer system:

mixer_princip

Miljøet – eksempel

Miljøet er i dag en vigtig ting når man snakker om glatførebekæmpelse. Miljø hensyn danner grundlaget for Falköping sprederen, helt fra det tidspunkt hvor den bliver produceret til den afhændes.

Undersøgelser viser, at der efter 100 akselpar med 70 km/t er der ved tør salt ca. 10% salt tilbage, ved befugtet salt er der ca. 15- 30 % salt tilbage, ved Mixet salt 75 – 90 % og ved saltlage ca. 90 % tilbage.

Dette gør at der kan spares ca. 50 % af saltforbruget og derved spares penge og miljøet skånes.

Eksempel på en rute:
350.000 m12 x 15g = 5.250 kg. Salt a ca. 290,- kr. = 1522,50 kr. pr. udkald

Gennemsnit udkald i 1998 – 1999 er 105 udkald, 105 udkald x 1522,50 kr. = 159.862,50 kr. i saltforbrug.

Derved kan der spares ca. 80.000,- pr. rute pr. år ved at halvere saltforbruget med mixer systemet. Plus miljø gevinsten !!!!